Det er ikke altid muligt at udføre dit arbejde som planlagt. Måske er kunden ikke hjemme eller der kan være ting der forhindrer dig i at komme til hvor du skal arbejde. Du kan derfor have behov for at justere det planlagte arbejde når du står ude hos kunden – og de sidste nye ændringer i Previsto giver dig mulighed for det.

Justering af opgaven

Previsto giver dig nu mulighed for at ændre den enkelte opgave hos kunde frem for hele aftalen. Nå du i planen vælger at få vist opgaven kan du justere pris, tekst og tid helt frem til du enten gennemfører eller bogfører opgaven. Du klikker på blyanten for at redigere, ændrer de detaljer du vil ændre og klikker til sidst V for at gemme.

Justering af opgave

Ændringerne gælder kun for denne ene opgave og vil ikke ændre i den eller de aftaler du har med kunden.

Tilføjelse af ekstra arbejde

Mange står ofte i den situation at der hos kunden aftales ekstra arbejde der skal udføres. I det tilfælde at der behov for at kunne tilføje ekstra arbejde til dagens opgave hos kunden.

Det er næste skridt på vejen i Previsto og vi forventer at understøtte det meget snart så du både kan udføre en aftale ekstraordinært eller udføre et stykke arbejde der er udover de aftaler du har med kunden.

Fakturering af justerede opgaver

Hvis du har tilknyttet din virksomhed til et regnskabssystem vil de ændringer du foretager til en opgave blive reflekteret i fakturaen så snart arbejdet bogføres.

Så helt lavpraktisk
Hvis du står hos en kunde og justerer prisen for arbejdet, så kan du gøre det via din smartphone med samme. Når du derefter vælger ‘Gennemfør arbejde’ vil fakturaen blive dannet med denne justering.