Vi har foretaget nogle ændringer til hvordan 'Start' og 'Gennemfør' opgave fungerer. Denne post forklarer ganske kort hvad det er ændret til.

Formålet med ændringen

Der er flere gange udtrykt ønske om at kunne gennemføre opgaver uden at ændre på opgavens planlagte tidspunkt. Det er i dag kun muligt for opgaver på tidligere eller fremtidige dage. Formålet med at ændre hvordan 'Start' og 'Gennemfør' virker er altså at give mulighed for at markere opgaver som gennemført uden at der foretages ændring af opgavens tidspunkt.

Hvad det ændres til

Efter vi har foretaget ændringen vil opgaver kun få ændret sit planlagt tidspunkt, hvis de markeres som påbegyndt ved klik på knappen 'Start nu'.

Klik på start for at markere opgaven påbegyndt, vil ændres opgavens starttidspunkt

Anderledes vil det være med knappen 'Gennemført'. En opgave der markeres som gennemført vil som udgangspunkt kun ændre status og ikke tidspunkt. Eneste undtagelse er hvis opgaven ikke allerede har et tidspunkt (fx. opgaver der frit kan udføres indenfor flere dage).

Klik på gennemfør for en opgave vil normalt ikke ændre opgavens starttidspunkt

Konsekvenser

Måske tænker du: "Hvad betyder det for mig"?

Hvis du er vant til altid at starte opgaver før du gennemfører dem, så betyder ændringen ikke noget for din dagligdag. For dig vil dette ikke ændre noget. Når opgaverne markeres som påbegyndt, vil de altid få ændret tidspunkt til nuværende tidspunkt.

Men gennemfører du også opgaver som ikke er markeret som påbegyndt, så vil du opleve at opgaverne bliver på de tidspunkt de var planlagt. Det vil være en ændring i forhold til det du er vant til.

Din feedback

Hvis du har feedback til den nævnte ændring hører vi meget gerne fra dig på support@previsto.com.