Vi har lyttet til nogle af de mange ønsker til Previsto og implementeret 5 små detaljer som måske gør livet lidt lettere for dig.

Specifikt tidspunkt

Du kan nu angive et specifikt tidspunkt på dagen for en aftale. Normalt vil det være bedst at undlade det, da det begrænser Previsto’s muligheder for at lave en optimal rute. Men i de tilfælde hvor der er aftalt et specifikt tidspunkt med kunden, kan det angives og Previsto vil tage med det i beregningen.

Bedre information på faktura ved anden betaler

Hvis en kundes arbejde bliver betalt af en anden kunde, vil det nu fremgå mere tydeligt på fakturaen. Ud for hver varelinje vil der står navnet på den kunde der betales for.

Variabler i beskrivelse

Flere har spurgt om muligheden for at kunne angive dato for arbejdes udførelse på varelinjen på fakturaen. Det kan nu gøres ved at angive ${date} i beskrivelsen af opgaven. Med andre ord, hvis beskrivelsen på en opgave er “Pudsning ude ${date}” så vil varelinjen på fakturaen blive fx. “Pudsning ude 24-09-18”.

Granuleret valg mht. notifikationer

Mange brugere af systemet gør brug af notifkationer til deres kunder via SMS eller Email. Men flere har spurgt om muligheden for at justere det individuelt på enkelte kunder. Det har vi tilføjet så du nu på den enkelte kunde kan vælge at bruge de indstillinger du har sat for notifikationer for hele virksomheden, eller vælge noget helt specifikt for den kunde.

Skjulte priser og provision

Det har været ønsket at man kunne gemme priserne for nogle medarbejdere. Vi har derfor introduceret en ny type medarbejder så der nu er Medarbejder og Betroet medarbejder. Vi har også tilføjet muligheden for at bestemme en provision for hver medarbejder.

En alm. Medarbejder har færre rettigheder end ellers og har også en begrænset brugerflade. De kan heller ikke se priserne på det arbejde der udføres. Under menupunktet overblik kan de se en rapport over deres provision for det arbejde de har udført.

En Betroet medarbejder har næsten samme rettigheder som en administrator. De kan se alle dele af brugerfladen. De kan blot ikke justere brugerrettigheder.