Efter forespørgesler fra brugere af Previsto har vi foretaget et par justeringer til hvornår og hvordan der notificeres via email om noter i Previsto.

Notifikation når note opdateres

Indtil nu er der blevet udsendt en notifikation via email til administratorer når en note blev oprettet i Previsto. Det er blevet justeret til at der nu udsendes en notifikation både når en note oprettes og når en note ændres. Det gør det lettere for skabe sig et overblik over hvilke noter der er behov for at forholde sig til.

Dato i notifikationer

En anden justering vi har foretaget er at inkludere et tidsstempel i notifikationen. Indtil nu har notifikation måske væres sendt rundt i virksomheden og det har gjort det svært at vide præcist hvornår en note blev oprettet.

Med det nye datostempel er det tydeligt for alle hvornår noten blev oprettet.

Fortæl os dine behov

Vi har planer for at at forbedre notifikationer betydeligt i Previsto, så alle medarbejdere kan bestemme hvad de ønsker at blive notificeret omkring i henhold til de data der er adgang til.

Men vi har brug for jeres input for at lave en løsning der passer ind i jeres kram. Send endelig dine behov og ideer til support@previsto.com.