Med Previsto's nyeste feature kan du planlægge levering af dine opgaver på andre adresser end kundens egen adresse.

Med den nye mulighed for at angive leveringsadresse på aftaler og opgaver er det enkelt at planlægge levering af arbejde på adresser der afviger fra kundens egen adresse.

Previsto frigav i dag en ny feature som gør det lettere af levere ydelser på andre adresser end kundens adresse. Det kan ofte være et behov hvis en kunde har mange adresser men skal have fakturaen stilet til én bestemt adresse. Eller behovet kan opstå hvis man udfører arbejde som underleverandør for en anden virksomhed.

Leveringadresse på aftaler

Når en leveringsadresse angives på en aftale vil alle fremtidige opgaver for den aftale blive planlagt til leveringsadressen i stedet for kundens adressee. Der kan angives forskellige leveringsadresser på de enkelte aftaler under en kunde. Det er med andre ord muligt at have én kunde med forskellige aftaler der har hver sin leveringsadresse og på den måde planlægge arbejde på mange forskellige lokationer for samme kunde.

Når leveringsadressen angives på en aftale bliver alle fremtidige opgaver for aftalen planlagt til den adresse

Leveringsadresse på opgaver

Det er også muligt at angive en leveringsadresse specifikt på en enkelt opgave. Det kan være et behov hvis en enkelt opgave i en række af opgaver skal leveres på en særskilt adresse. Eller hvis man opretter en enkeltstående opgaver der ikke er knyttet til en aftale, er det også muligt at angive en leveringsadresse for denne. På den måde kan du levere din ydelse lige hvor du vil uden at ændre kundens adresse.

Lever dine ydelser lige hvor du vil