Vi arbejder konstant pÄ at forbedre Previsto og dens evner for planlÊgning. I den forbindelse har vi netop foretaget en justering, som fÄr planlÊgningen til at passe mere naturligt til de manuelle tilpasninger der ofte er behov for.

En af de ting der adskiller Previsto fra andre planlÊgningssystemer til servicebranchen er dens automatiske ruteplanlÊgning pÄ tvÊrs af flere medarbejdere og dage. NÄr en opgave planlÊgges vil Previsto planlÊgge de mest optimale kÞrselsruter ud fra lokationer, medarbejdernes arbejdstider, kundens foretrukne besÞgstid m.m. Men nÄr man som bruger Þnsker at lave manuelle Êndringer til planen for at fÄ den tilpasset sÊrlige behov, sÄ har det ofte vÊret en udfordring at Previsto samtidig forsÞger at optimerer ruterne ved fortsat at flytte opgaver mellem medarbejdere og dage i forsÞg pÄ at skabe de bedste ruter.

For i hÞjere grad at imÞdekomme de manuelle tilpasninger du har behov for at lave til ruterne, vil Previsto nu lÄse opgaver i de kommende 7 dage til den dag og medarbejder opgaven befinder sig pÄ. Det betyder at alt arbejder du har planlagt 7 dage frem i tiden vil forblive pÄ den medarbejder og dato som opgaven er pÄ uanset hvilke forandringer der er i planen. Det vil kun vÊre hvis du selv vÊlger at flytte opgaven eller hvis medarbejderen pludseligt ikke arbejder pÄ en given dag mere(fx. sygdom eller ferie), at opgaven bliver flyttet.

Vi er ret begejstret for denne Êndring, da vi er sikker pÄ at det vil gÞre arbejdet lettere for mange af jer med store behov for manuelle tilpasninger.

Baner vej for forenklet brugerflade

Det er ikke kun det funktionelle der Êndrer sig med dette tiltag. Du har mÄske lagt mÊrke til at der under rigtig mange opgaver er nogle ikoner som fortÊller nogle detaljer om hvordan opgaven er planlagt.

Ikoner fortÊller at opgaven er lÄst til dato og medarbejder

De smÄ ikoner har i nogle situationer vÊret Ärsag til unÞdig forvirring. Og faktum er at de fra nu at vil blive overflÞdige fordi alle opgaver bliver lÄst til dato og medarbejder nÄr de er blevet planlagt af Previsto fÞrste gang. Dato og medarbejder for en opgave kan herefter kun Êndres ved at du selv manuelt vÊlger det. Der bliver derfor mulighed for at forenkle det visuelle udtryk i brugerfladen ved helt at fjerne de overflÞdige ikoner.

Det visuelle udtryk bliver forenklet uden de overflĂždige ikoner

Denne forenkling vil snart kunne ses i brugerfladen i Previsto og vil give dig fÊrre ting at fokusere pÄ nÄr du arbejder med planlÊgningen af dit arbejde.