Endnu en måned er gået og flere tilføjelser og rettelser er kommet sin vej igennem udvikling til frigivelse for alle brugere af Previsto - denne gang med fokus på brugerroller, brugerflade og fejlrettelser.

Ny brugerrolle

Der har længe været behov for mere adskillelse af adgange for forskellige medarbejdere. Derfor var vi haft 3 forskellige brugerroller: Administrator, Bestyrer og Medarbejder. Det har dog ikke dækket behovet helt. Som et skridt på vejen for dække behovet bredere, har vi tilføjet endnu en brugerrolle: Betroet medarbejder.

En Betroet medarbejder har de samme rettigheder som Medarbejder havde før. Til gengæld har Medarbejder rollen fået lidt færre privilegier, i det den f.eks. ikke kan se den fulde kundeliste, men blot de kunder som de har fået planlagt arbejde for. De brugere der før havde Medarbejder rollen har automatisk fået Betroet medarbejder rollen (med de samme privilegier som før ændringen). Du kan nemt ændre rollen under indstillinger. Yderligere forklaring af rollerne kan ses ved at trykke på Vis roller under Indstillinger.

Ny top bar

Et af vores mål i den fortsatte udvikling af Previsto er at forenkle design af brugerfladen. Som et skridt på vejen til det ændrede design har vi ændret på top baren i Previsto.

Ved at trykke på tandhjulet vil man komme ind til Indstillinger. Førhen ville man finde Indstillinger til venstre i brugerfladen, men alle indstillinger findes nu her under tandhjulet.
Ved at trykke på spørgsmålstegnet kan man enten vælge at komme til vores online hjælp eller kontakte vores support team.
Den sidste mulighed i top baren leder dig ind til din profil eller du kan logge ud af Previsto.

Dette forenklede design vil fremadrettet blive implementeret i hele Previstos brugerflade, hvilket vi glæder os til at udvikle videre på.

Fejlrettelser

Vi gør en ihærdig indsats for at katalogisere og beskrive de fejl der bliver indrapporteret via vores support fra vores brugere. Det overblik giver os mulighed for at kunne adressere dem en ad gangen.

I den sidste måned har vi arbejdet med og rettet fejl der har været relateret til:

- notifikationer sendt ud til kunder der er at på pause
- forbedring af ruteberegning når der manuelt efterfølgende er lavet flere rettelser
- udfordringer ved log ind med anden bruger efter man er logget ud
- problem med generering af dobbelte fakturaer
- Sletning af den eneste opgave deaktiverede ikke aftalen
- ved ændring af firma adresse blev lokation ikke opdateret i kort
- problemer med forbindelse til mobil app
- udfordringer med at gemme emailadresser, når man har integration med Billys
- diverse forbedringer i forhold til planlægningen af opgaverne  

Tak - og efterskrift

Til sidst vil vi gerne komme med en tak og en opfordring.

Det er en kæmpe hjælp for både vores support og udvikling af Previsto, hvis vi får så mange informationer som muligt, når vi får mails ind på udfordringer med eller fejl i Previsto.
Det kan måske lyde som en kliche, men nogle gange kan det føles som at lede efter en nål i en høstak. Forestil dig, at en kunde skrev "Vinduet er stadig beskidt, så du må komme og pudse det om." Ville du så ikke ønske de skrev hvilket af vinduerne der var tale om?

Så tak til alle jer der gør en ihærdig indsats ved at være grundige i jeres beskrivelse af problemet eller som vedhæfter billeder for at uddybe jeres udfordringer.
Det er en kæmpe hjælp, for det kan være med til at lede os hurtigere på sporet eller gøre at vi mere tydeligt forstår problemet. På den måde kan vi yde jer en endnu bedre service og support.

Hav en god sommer - og vi glæder os over vores fortsatte samarbejde.