I Previsto er planlægning af opgaver det essentielle. Men der har været begrænset muligheder for at redigere den enkelte opgave. Med vores nyeste release giver vi langt bedre muligheder for at redigere opgaver.

Den nye måde at redigere opgaver på

Vi har ikke ændret på dit overblik over opgaver eller muligheden for at kunne flytte opgaver rundt med drag'n'drop i tidslinjen, men vi har givet dig et langt stærkere værktøj til at redigere detaljer på den enkelte opgave.

Nye muligheder for redigering af opgaver i Previsto

Med det nye værktøj til redigering af opgaver har vi forsøgt at give dig alle redigeringsmuligheder for en opgave på en enkel og overskuelig måde. Lad os forklare hvad de enkelte dele kan bruges til.

Når du opretter en ny opgave skal du vælge hvem kunden er. Det kan du gøre via søgefeltet øverst til venstre som vist i følgende video.

0:00
/
Når du opretter en opgave kan du nemt søge efter kunden

Du har mulighed for at angive hvornår opgaven skal udføres. Her kan du vælge dato, samt evt. tidsvindue eller specifikt tidspunkt for udførslen. Du kan også vælge om den angivne dato er fleksibel (m.a.o. om Previsto må flytte den et par dage for at optimere ruterne).

0:00
/
På en enkel overskuelig måde kan du justere tidspunktet for udførsel

Det er også blevet lettere at danne sig et overblik over informationer til kunde og medarbejder der vedrører de enkelte stykker arbejde. Når et arbejde ikke har nogen yderligere informationer angivet er det skjult, men som nedenstående video viser kan du let åbne for dem og angive det du har behov for.

0:00
/
Det er let at angive ydligere informationer på det enkelt stykke arbejde

Feedback

Har du input eller feedback til vores nye værktøj til redigering af opgaver eller om Previsto generelt, er du altid velkommen til at skrive til os på support@previsto.com.