Her hos Previsto vil vi gerne gøre vores App til et endnu stærkere værktøj til jer der er på farten. Derfor har vi tilføjet et par nye muligheder som mange har efterspurgt: Foretrukne medarbejdere og planer for alle medarbejdere.

Foretrukne medarbejdere

Previsto understøtter muligheden for at angive hvem du foretrækker der skal udføre et stykke arbejde. Du kan angive en eller flere medarbejdere, og Previsto vil så automatisk planlægge arbejdet på de medarbejdere. Hvis det ikke er muligt at planlægge arbejdet på en af de angivne medarbejdere (fx. pga. ferie) vil arbejdet automatisk blive planlagt til en anden medarbejdere (med mindre det er slået fra i indstillinger).

Det har dog indtil nu ikke været muligt at angive i den mobile app hvem der skal være de foretrukne medarbejdere. Det har været en ulempe for dem der opretter opgaver mens de er på farten. Når de har stået hos en kunde og oprettet den aftale de netop har lavet med kunden, har de ikke også samtidig kunne angive hvilken medarbejder der skal primært skal udføre arbejdet. Det er dog løst nu med det sidste release af vores App.

Ved både Kontakter og Aftaler er det muligt at vælge foretrukne medarbejdere.

Både kontakter og aftaler har nu muligheden for at angive hvem der skal udføre arbejdet. Det vil tydeligt fremgå på både kontakt og aftale hvis det er valgt, og når du redigerer har du muligheden for at vælge en eller flere medarbejdere der skal udføre arbejdet.

Overblik over alle medarbejderes planer

I vores web-brugerflade har det hele tiden været muligt for administratorer at se planer for alle medarbejdere på tværs af virksomheden. Men det har ikke været muligt at se andres planer i den mobile app. Det har været en ulempe når administratoren også er på farten.

Men vores nyeste release er det løst ved at give mulighed for at administratoren kan vælge hvem han ønsker at se planen for.

Administratorer kan let vælge hvilken medarbejder de ønsker at se planen for.

Når en administrator logger ind i App'en, vil der fremover blive vist en dropdown over planen med mulighed for at vælge hvilken medarbejder planen skal vises for. På den måde er det let at danne sige et overblik selv når man som administrator i virksomheden er på farten.

Involvér dig

Previsto er til for dig. Vi vil derfor gerne invitere dig til at involvere dig i Previsto's udvikling i fremtiden. Send os gerne detaljer om dine behov til support@previsto.com. Vi samler alle forslag sammen og udvælger dem der er mest forespurgt til vores udvikling af nye features.