I marts måned har vi haft fokus på at optimere forskellige dele af Previsto's planlægningslogik. Frugten af det er at den automatisk planlægning vil reagere hurtigere, planlægning vil automatiske blive yderligere optimeret hver nat og vi kan optimere logikken endnu mere i fremtiden.

Hurtigere automatisk planlægning

Previsto kan optimere planlægningen på tværs af alle medarbejdere i virksomheden med udgangspunkt i medarbejderes arbejdstider, kunders foretrukne besøgstid og meget mere. Men det kræver ofte mange millioner beregninger for at blot at beregne én uges arbejde for én virksomhed - og det har kunne mærkes for større virksomheder. Vi har derfor foretaget en justering for at gøre planlægningen væsentligt hurtigere i forbindelse med det daglige arbejde.

Følgende skitser forklarer hvordan vi har planlagt indtil nu samt hvad vi har justeret det til.

Før ville hele ugen blive optimeret når en opgave blev ændret
Nu genplanlægges blot de dage der er involveret når en opgave ændres

Ved at systemet nu kun genplanlægger de arbejdsdage der er foretaget ændringer til, opnår vi en meget hurtigere optimering af planen. Der er også færre overraskelser mens man arbejder, fordi opgaver ikke pludselig bliver flyttet til andre arbejdsdage mens man arbejder på systemet.

Dog er der nogle optimeringer der skal kunne foretages på tværs af ugen for at kunne optimere kørselsruter som er beskrevet i det følgende afsnit.

Yderligere optimering hver nat

For at sikre at vi fortsat kan levere optimeret kørsesruter på tværs af alle medarbejdere og nærliggende arbejdsdage er det nødvendigt at afvikle planlægning på tværs af hele uger ad gangen. For at bruge så meget processorkraft som muligt og undlade at flytte opgaver rundt uden at være til gene imens du som bruger arbejder på systemet, afvikler vi fremover kraftfulde optimeringer af din plan om natten, som beskrevet i den følgende skitse.

Forberedt til fremtiden

De justeringer vi har foretaget åbner op for yderligere forbedringer i fremtiden. Èt eksempel er en bedre fordeling af arbejde når aftalernes/opgavernes datoer er fleksible og en periode med meget ferie eller mange helligdage nærmer sig.

Vi kan med den natlige planlægning arbejde hen imod at planlægge for længere perioder ad gangen for at fordele arbejdet bedre, som vist i den følgende skitse.

I fremtiden vil vi kunne planlægge på tværs af flere uger på én gang

Feedback

Har du input eller feedback til vores justering af planlægningen eller om Previsto generelt, er du altid velkommen til at skrive til os på support@previsto.com.